www.filmoteca.cat www.gencat.cat/cultura/icic/ www.fiafnet.org
69è Congrés Barcelona 2013
Filmoteca de Catalunya

Barcelona, 21-27 d’abril de 2013

Contacte

CONTACTE

Filmoteca

Filmoteca de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Plaça de Salvador Seguí, 1-9

08001 Barcelona – Catalunya – Espanya

Tel. + 34 93 567 10 70

Fax: + 34 93 316 27 83

www.filmoteca.cat

Aurora Moreno: Tel. +34 93 552 91 62

Noemí Sas: Tel.+34 93 556 51 98

filmoteca.congres@gencat.cat

Fiaf

FIAF

Fédération internationale
des archives du film

1, rue Defacqz

1000 Brussel·les – Bèlgica

Tel. + 32 2 538 30 65

Fax: + 32 2 534 47 74

www.fiafnet.org

www.fiafcongress.org

info@fiafnet.org